Essensen i psykoanalytisk terapi utgörs av konfliktlösning och konflikter rymmer inte sällan ett visst mått av självbedrägeri. Den som inte är beredd att ifrågasätta sina tankemönster bör därför söka annan hjälp.
Claes Davidson

Efter 40 år som psykiater och psykoterapeut i Stockholm har jag återvänt till Västkusten och öppnat praktik på Flaggberget i Hovås, ett stenkast från havet. Här jobbar jag sedan nyåret 2013 med psykoterapi.

För att söka hos mig behöver man ingen remiss och hos mig gäller landstingets frikort. Skriv ett mail och berätta om Dina problem och Din situation – och glöm inte att ange fullständigt födelsenummer, adress, telefon och eventuella frikortsuppgifter. När jag fått allt det där ringer jag upp Dig så att vi får boka en tid då vi kan sitta ner i lugn och ro och tala om saken.

Klippa Hovås

Varför psykoanalytisk terapi?

Jag verkar i den tradition som i början av 1900-talet utvecklade den första systematiska psykologiska behandlingen, den psykoanalytiska terapin, som ibland kallas psykodynamisk för att framhäva att psykiska problem i grund och botten handlar om ett dynamiskt samspel mellan psykiska krafter i konflikt med varandra. Ur denna grund har sedermera, genom förenklingar, en rad behandlingsformer framsprungit, vilka alla – var och en på sitt sätt - utgör försök att finna en genväg i den process som måste få ta sin tid.

Psykoterapi är i grund och botten konsten att förstå problemet, urskilja konflikten och lösa konflikten. Tillsammans tar läkare och patient sig an denna uppgift i en speciell dialog, vars karaktäristika inledningsvis lagts fast i den psykoterapeutiska överenskommelse parterna ingått.

Skärgård västkusten

Att man blir pratdoktor och inte vill vara pillerdoktor sammanhänger med att mediciner och fysikalisk behandling inte löser några mänskliga problem. Likväl måste även en pratdoktor medge, att mediciner för vissa riktigt svåra tillstånd i praktiken är den enda lindring som gives och att mediciner under vissa omständigheter kan möjliggöra för en hårt utsatt människa att ta itu med sina problem, när det annars skulle ha varit henne övermäktigt. Psykofarmaka är då en oumbärlig – men bara tillfällig – krycka.

Jag arbetar med all sorts problematik – bara förutsättningar finns – och utformar terapin efter patientens behov och förmåga. Men, jag tar bara emot den som är beredd att fullt ut acceptera de villkor som lösningen av problemen kräver och som är fast besluten att hålla på till dess vi är färdiga. Och färdiga är vi först när det som var problem inte längre är problem.

Först behöver vi dela all väsentlig information om hur det är, hur det var och hur det kom sig att det gick som det gick. Sedan behöver vi tillsammans gå igenom allt som vi behöver vara överens om och hålla oss till för att kunna göra jobbet, det med vilket hela saken står och faller. När vi träffat en överenskommelse om dessa för terapin avgörande frågorna, då har vi förutsättningar att lösa vår uppgift och då finns det inget som kan hindra oss att slutföra vårt projekt. Då är vi redo att sätta igång.

Sten Hovås

Varför privat verksamhet?

Psykoterapi är en ömtålig sak som uteslutande angår terapins båda parter och som därmed förutsätter privatmottagningens enskildhet och avskildhet och ett oberoende av tiden. Det måste få ta den tid det tar.

För patienten är det därför väsentligt att kunna gå på frikort. Och för terapeuten, som ansvarar för att det inte kompromissas med förutsättningarna, är det därför en nödvändighet att vara privatpraktiker. I 40 års tid har jag varit psykiatriker och i 40 års tid har jag arbetat som privatpraktiserande psykoterapeut – och det tänker jag fortsätta med.


Litteratur att ladda ner och beställa

E-handel böcker

Recensioner och omnämnanden

Skrifter för lekmän

Böcker att beställa

Artiklar att ladda ner

Skrifter för fackmän

Böcker att beställa

Artiklar att ladda ner

Debattinlägg att ladda ner

Översättningar

Antikvariskt